Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.6.2022
Laskupää Oy on suomalainen osakeyhtiö. Tuotamme kirjanpito sekä palkanlaskennan palveluita
asiakasyrityksillemme. Omistamme nettisivuston www.laskupaa.fi, ja meillä on omat tilit Facebookissa ja Instagramissa. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia tilanteita, joissa käsittelemme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä työntekijöiden ja -hakijoiden henkilötietoja.
Olemme sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
Tämä tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja keräämme ja miten käsittelemme niitä.
Kerromme myös, mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on.
Päivitämme tätä dokumenttia tarvittaessa ja ajan tasalla olevan version löydät aina nettisivuiltamme.
Käyttämällä nettisivujamme, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja evästeiden käytön tämän selosteen mukaisesti.
1 MISSÄ TILANTEISSA KERÄÄMME TIETOJA
Keräämme ja käsittelemme henkilökohtaisia tietoja
• tarjouksien ja sopimuksien yhteydessä.
• palveluiden tuottamisen yhteydessä.
• nettisivujemme käytöstä
• sosiaalisessa mediassa
• työsuhteisiin liittyen
2 MITÄ TIETOJA KERÄÄMME
TILITOIMISTOPALVELUIDEN TUOTTAMINEN
Kun tuotamme tilitoimistopalveluita, käsittelemme seuraavia henkilötietoja
• nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja muut mahdolliset yhteystiedot
• henkilötunnus
• henkilökortti tiedot
• tiedot yhteydenpidosta, kuten sähköpostit, kirjeet ja puhelutiedot
• asiakkuuteen liittyvät muut tiedot, kuten sopimukset
• asiakkaiden tunnistamiseen, kuten rahanpesulaki edellyttää
MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointiamme ja asiakasviestintää varten tallennamme yhteystietosi.
Käsittelemme henkilötietoja rekisteröityjen käyttäjien tilausten toimittamiseen ja tarjousten tekemiseen.
Käsittelemme tietoja myös hoitaaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita sekä suunnitellessamme ja
kehittäessämme liiketoimintaamme. Käsittelemme henkilötietoja myös markkinointiin ja mainontaan liittyen.
NETTISIVUJEN KÄYTTÖ
Keräämme nettisivuillamme henkilökohtaisia tietoja yhteydenottolomakkeilla.
Nettisivuillamme on käytössä erilaisia yhteydenottolomakkeita. Nettisivuilla on muun muassa yhteydenottolomake, joiden välityksellä antamasi tiedot tallennamme.
Käytämme nettisivuillamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita mittaamaan verkkopalvelujemme käyttöä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle.
Evästeet eivät vahingoita laitteitasi tai tiedostojasi. Sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Evästeitä käytetään kahteen tarkoitukseen. Ensinnäkin evästeet helpottavat nettisivujemme käyttämistä, esimerkiksi muistamalla tekemäsi valinnat ja asetukset. Toiseksi, ne auttavat meitä analysoimaan
käyttötietoja ja kehittämään verkkopalvelujamme.
Käytämme tietoja parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sekä sivujemme sisältöä. Voimme käyttää tietoja
myös siihen, että näytämme todennäköisesti sinua kiinnostavaa mainontaa sekä yksilöllisten tarpeittesi
mukaisia tietoja ja palveluita. Käytämme tietoja myös nettisivujemme intuitiivisuuden ja helppokäyttöisyyden kehittämiseen.
Käytämme muun muassa Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä (mukaan lukien IP osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet). Lisätietoa Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi
Keräämme tietoja nettisivujemme käytöstä, kuten siitä, mitä sivujamme selasit, ja kauanko vietit aikaa nettisivuillamme. Keräämme myös Google Analyticsin tarjoamaa tietoa mielenkiintosi kohteista ja käytämme tietoa mainontamme kohdentamiseen niin, että se koskee sinua kiinnostavia aiheita.
Jos et halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat
mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Voit
myös asettaa selaimesi tilaan ”yksityinen selaus”, jolloin vierailuusi liittyviä tietoja ei tallenneta tietoja
evästeiden avulla.
Otathan huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia nettisivujemme joidenkin toimintojen hyödyntämiselle.
SOSIAALINEN MEDIA
Nettisivuillamme on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen nettisivuihin sekä niin kutsuttuja yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin, Instagramin ja LinkedInin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeet.
Nettisivuillamme olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, emmekä vastaa näiden toimijoiden tekemästä tietojenkeruusta tai -käsittelystä. Suosittelemme, että tutustut näiden kolmansien osapuolten käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.
Meillä käsitellään sosiaalisen median tileihimme liittyen muun muassa seuraavia tietoja
• tykkäykset, jaot ja kommentoinnit
• tiliemme seuraamiset
• saamamme palautteet ja arvioinnit
• mahdollisten kilpailuiden ja arvontojen osallistujien tiedot
TYÖSUHTEET
Käytämme henkilötietoja rekrytoidessamme uusia työntekijöitä tai hoitaessamme nykyisten työntekijöidemme
työsuhteeseen liittyviä asioita. Käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi
• nimi ja syntymäaika
• yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• koulutustiedot suoritusajankohtineen
• työkokemus (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
• kielitaito ja muu erityisosaaminen
• suosittelijat
3 MISTÄ LÄHTEISTÄ KERÄÄMME TIETOJA
Henkilökohtaisia tietoja saamme sinulta itseltäsi, julkisista rekistereistä, kuten luottotietorekisteristä sekä
nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
4 MIKSI KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA
Käsittelemme henkilötietojasi palvellaksemme sinua tilitoimisto asioissa, kuten kirjanpitosi hoitamisessa,
palkkojen laskemisessa tai muiden palveluiden hankkimisessa.
Käsittelemme henkilötietojasi myös mainontaan, markkinointiin ja liiketoimintamme kehittämiseen, kuten
rekrytointeihin liittyen. Myös lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttäminen edellyttää henkilötietojen
käsittelyä.
5 KUKA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEE
Henkilötietojen käyttöoikeus on vain niillä palveluksessamme olevilla henkilöillä tai valtuuttamillamme
toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus.
6 MITEN SUOJAAMME TIEDOT
Käytämme erilaisia turvakeinoja suojataksemme henkilötietojesi oikeudettoman käytön. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen
kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, sekä henkilötietojen
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Huolehdimme myös, että kaikki alihankkijamme
noudattavat EU:n määrittelemää tietosuojalakia.
7 KAUANKO SÄILYTÄMME TIETOJA
Kun henkilötiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilötietoja säilytetään koko
sopimussuhteen ajan, sekä sen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista sopimussuhteeseen liittyvien
asioiden hoitamiseksi, mahdollisiin kanteisiin tai vaatimuksiin vastaamiseksi tai muuten oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Kun henkilötiedot on tallennettu lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, säilytämme henkilötietoja lainsäädännön edellyttämän ajan.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta on tarpeellista.
Noudatamme tietojen säilyttämisessä aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.
8 TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
9 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia
vaikutuksia rekisteröidyille.
10 OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa oikeus
• saada pääsy henkilötietoihisi
• pyytää tietojen oikaisua tai täydentämistä
• rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi kieltää suoramarkkinointi
• vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella
• oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista
• peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Jos haluat käyttää jotain näistä
oikeuksista, ota meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen aleksi.makela@laskupaa.fi.
Lisäksi voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, ettei tietosuojamme
noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite
Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite
PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti
tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde
029 566 6700
11 REKISTERINPITÄJÄT
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi, voit olla meihin yhteydessä milloin tahansa.
Yrityksen nimi
Laskupää Oy
Y-tunnus
3204003-1
Osoite
Pisteenkaari 5, 03100 Nummela
Puhelinnumero
045 276 6066
Yhteyshenkilö
Aleksi Mäkelä
Sähköpostiosoite
aleksi.makela@laskupaa.f